events voor woningcorporaties

Goede events voor woningcorporaties

Met een goed debat, congres of talkshow laat je zien dat je als woningcorporatie midden in de samenleving staat. Maar hoe organiseer je dat? En hoe haal je maximaal ROI, oftewel: events die ook echt effect hebben en hun doelen halen?

Bekijk de slideshow of download hier de folder

Previous Image
Next Image

info heading

info content


verkiezingsdebatten over wonen

Wonen is een hot topic bij de verkiezingen. Zowel voor de landelijke verkiezingen (voor Aedes) als lokale verkiezingen heb ik verkiezingsdebatten over wonen geleid, bijvoorbeeld voor de corporaties in de Krimpenerwaard. Door gebruik te maken van kennisvragen en zoveel mogelijk huurders aan het woord te laten, krijg je een dynamisch debat over de woningbouwopgave en kunenn de woningcorporaties uitstralen dat ze er voor de huurders, de wijken en voor de sociale woningbouwsector zijn.

 

Meer weten? neem contact op

 

In gesprek
Woningcorporaties staan midden in
de samenleving. Met een goed
debat of talkshow laat je dat zien.
Maar hoe organiseer je dat? En hoe
haal je maximaal return on
investment?
In gesprek met bewoners
Casus
Hoewel bij Rochdale orde op zaken is gesteld, was er bij
bewoners en hun organisaties toch behoorlijk wat
wantrouwen over “de Masaratimensen”. Rogier
mengde bewoners en corporatiebestuurders en liet ze
elkaars standpunt verdedigen. Daardoor groeide het
begrip over elkaars zienswijze. Doordat Rogier het
luchtig hield en de neutrale gespreksleider was,
werden een hoop hete hangijzers besproken maar bleef
de sfeer goed.
In gesprek met B&W of gemeenteraad
Casus
“Rogier & Lianne leidden ons politiek café voor
politieke partijen in onze gemeente. Zodat partijen
beleid met ons maken, niet over ons. Zij hielpen ons
met het scherp krijgen van onze boodschap en maakten
er een vlotte avond van.
Jan van der Spek – directeur/bestuurder de goede woning.
Casus
Volgens de prestatieafspraken moeten corporaties elk
jaar in gesprek met B&W. Rogier leidde een middag
tussen bestuur en RVC van Ieder1en B&W van de twee
steden waar zij bezit hebben. De bestuurders wilden
dat het knetterde. En dat lukte. Scherpe discussies,
maar Rogier zorgde ook dat er gelachen werd en we
niet te lang bleven hangen bij punten.
In gesprek met stakeholders
Corporaties staan in de frontlinie bij uitdagingen
als armoede, kwetsbare groepen en
leefbaarheid. Maar uw imago blijft achter. Laat
uw stakeholders zien dat u een voortrekker bent
voor leefbare wijken. En organiseer een coalitie
voor oplossingen.
Casus
“Ik maak me zorgen. Door de effecten van verschillend
beleid staat de leefbaarheid in volkswijken onder druk.
Daarom organiseerde ik een debat. Om te laten zien
dat we niet alleen stenen stapelen, maar sociale
voortrekkers zi

 

Casus
“Rogier zorgde ervoor dat ons verkiezingsdebat spetterde. De
standpunten van politieke partijen hebben me niet echt verrast
maar het vuur waarmee ze er in gingen wel. Wonen is weer echt
een item waar politici mee de bühne op willen…”
Hanneke Nachtzaam, Aedes
In gesprek met elkaar of stakeholders
U wilt een evenement organiseren voor het
personeel. Of een nieuwjaars- of jubileum
bijeenkomst voor stakeholders. Een seminar is
te formeel maar een borrel te oppervlakkig.
Daarom: De Fridayboost! De wervelende
talkshow met de inhoud van een seminar en de
sfeer van een borrel.
De talkshow wordt helemaal a-la-carte
samengesteld voor uw doel. Voor meer
informatie over het concept: zie
www.fridayboost.nl
Aangenaam kennis te maken!
Vraag
vrijblijvend
een offerte
aan
Rogier Elshout is professioneel debatleider. Hij werkt al jaren voor verschillende
corporaties. Rogier helpt u uw doelen scherp te krijgen en een effectieve strategie
ontwikkelen. Jan-Willem Allersma (Viverion): “Pro-actief, ontspannen presenteren, niet
bedreigend voor de bezoekers en grondige voorbereiding.”
Lianne de Jong Als ervaren conceptontwikkelaar en producent organiseerde Lianne
honderden debatten bij o.a. het Nederlands Debat Instituut, Elsevier en het Financieel
Dagblad. Zij zorgt dat alles tot in de puntjes geregeld is en weet de beste sprekers te regelen.
lianne@rogierelshout.eu – 0646602347
Wij komen altijd persoonlijk bij u langs voor
een voorgesprek. Hierin formuleren we
samen met u heldere doelen en ontwikkelen
hierbij een passend concept.
Wij zorgen voor een
gedetailleerd draaiboek,
en bereiden de sprekers
voor.
Wij kunnen we alles uit
handen nemen. Zaalhuur,
techniek, catering en
uitnodigingen.

jn. En om een brede coalitie te smeden.
Rogier hielp ons met het geven van structuur en liet
zien dat interactie veel beter helpt om een boodschap
over te brengen dan zenden. En de bijeenkomst was
vooral heel leuk.”
Eric Angenent, directeur bestuurder Vivare
Verkiezingsdebat
Woon- en wijkbeleid is grotendeels een
lokale aangelegenheid. Met een
verkiezingsdebat helpt u uw bewoners hun
keuze te maken, laat u zien dat u hun
belangen bij de politiek vertegenwoordigt
en bindt u politici al voor de verkiezingen
aan u.
Casus
“Rogier zorgde ervoor dat ons verkiezingsdebat spetterde. De
standpunten van politieke partijen hebben me niet echt verrast
maar het vuur waarmee ze er in gingen wel. Wonen is weer echt
een item waar politici mee de bühne op willen…”
Hanneke Nachtzaam, Aedes
In gesprek met elkaar of stakeholders
U wilt een evenement organiseren voor het
personeel. Of een nieuwjaars- of jubileum
bijeenkomst voor stakeholders. Een seminar is
te formeel maar een borrel te oppervlakkig.
Daarom: De Fridayboost! De wervelende
talkshow met de inhoud van een seminar en de
sfeer van een borrel.
De talkshow wordt helemaal a-la-carte
samengesteld voor uw doel. Voor meer
informatie over het concept: zie
www.fridayboost.nl
Aangenaam kennis te maken!
Vraag
vrijblijvend
een offerte
aan
Rogier Elshout is professioneel debatleider. Hij werkt al jaren voor verschillende
corporaties. Rogier helpt u uw doelen scherp te krijgen en een effectieve strategie
ontwikkelen. Jan-Willem Allersma (Viverion): “Pro-actief, ontspannen presenteren, niet
bedreigend voor de bezoekers en grondige voorbereiding.”
Lianne de Jong Als ervaren conceptontwikkelaar en producent organiseerde Lianne
honderden debatten bij o.a. het Nederlands Debat Instituut, Elsevier en het Financieel
Dagblad. Zij zorgt dat alles tot in de puntjes geregeld is en weet de beste sprekers te regelen.
lianne@rogierelshout.eu – 0646602347
Wij komen altijd persoonlijk bij u langs voor
een voorgesprek. Hierin formuleren we
samen met u heldere doelen en ontwikkelen
hierbij een passend concept.
Wij zorgen voor een
gedetailleerd draaiboek,
en bereiden de sprekers
voor.
Wij kunnen we alles uit
handen nemen. Zaalhuur,
techniek, catering en
uitnodigingen.