Dagvoorzitter duurzaamheid, klimaat en energie

Over energie, klimaat en duurzaamheid worden veel debatten, congressen en beurzen georganiseerd. Als dagvoorzitter over energie, klimaat en duurzaamheid help ik u met een effectief event. Waar de zin en onzin wordt gescheiden en het de diepte in gaat voor de experts terwijl het ook voor buitenstaanders begrijpelijk en relevant is. Ik ben ervaren in het modereren van evenementen voor een breed publiek, van experts tot beleidsmakers tot burgers. Ik kan het gesprek op gang houden en ervoor zorgen dat iedereen zich gehoord voelt. Ik zorg voor een interessant en informatief debat waarin alle deelnemers aan het woord komen.

dagvoorzitter publieksdebatten over klimaat, energie en duurzaamheid

Tijdens publieksdebatten over klimaat en energie zorg ik dat we het debat op het scherp van de snede voeren, maar we het wel voor iedereen begrijpelijk houden. Zo leidde ik in 2023 het grote klimaat en energieverkeizingsdebat in Tivoli Vredenburg (kijk het hier terug) en het grote energiedebat bij de afgelopen Europese Verkiezingen.

dagvoorzitter waterstof en energieopslag

Nu zon en wind de hofleverancier van energie in de toekomst worden, is er veel discussie en debat over hoe we die energie opslaan om te gebruiken als de vraag hoog is en hoe we zaken van energie voorzien waar aansluiten op het electriciteitsnet niet kan (mobiliteit), niet voldoende energie geeft (industrie) of een wel hele dikke stekker vergt (verwarming op hele koude dagen). Waterstof – zowel grijze waterstof als blauwe waterstof als groene waterstof – gaat daarin een belangrijke rol spelen.

Als dagvoorzitter heb ik verschillende debatten en congressen over waterstof en energieopslag geleid, zoals evenementen over de Europese Waterstof Backbone, het Fueleling the future- hydrogyn summit, verschillende debatten op de vakbeurs energie, de gemeentedag energietranstitie en een verkiezingsdebat over energie / energietransitie.

meer over dit event voor European Hydrogen Backbone: kijk hier

gespreksleider Offshore, Carbonopslag (CCS en CCSU) en systeemintegratie

Gaan we grootschalig CO2 opslaan onder de Noordzee? En zo ja, hij krijgen we daar de infratructuur voor? Op de Offshore energy exhibition & convention ben ik de host van ‘the stage‘ waar ik uitvinders, start ups, scale ups, grote spelers en wetenschappers ondervraag over hun olossingen voor het energiesysteem op, onder en rond de Noordzee.

moderator energiestrategie en energie infrastructuur

Voor het Noordzeekanaalgebied lied ik regelmatig bijeenkomsten over de voortgang van de verduurzaming in het gebied rond Tata Steel, de Amsterdamse haven en de Metropool Regio Amsterdam.

moderator webinar waterstof

Webinar online seminar hydrogen waterstof moderator

Voor TNO leidde ik 3 webinars over watersof:
Waterstof, de ontbrekende schakel in de energietransitie?,
four applications of hydrogen / vier toepassingen van waterstof
The Netherlands as international hydrogen hub / Nederland als internationale waterstof hub

gespreksleider energietransitie: van hoog-over tot de achteruin

Ik heb beleidsmatige bijeenkomsten over de energietransitie (bijv in het Noorzeekanaalgebeid) geleid, maar ook hele concrete bijeenkomsten zoals een inspraakavond over de aanleg van een zonnepark in de natuur of een congres hoe woningcoporatie samen met particuliere huizenbezitters hun bezit kunnen verduurzamen (met zonnepanelen, warmtepompen en isolatie)

raakvlak energie met Europa en mobiliteit

Energie en duurzaamheid hebben een groot raakvlak met twee andere onderwerpen waar ik als gespreksleider veel mee bezig ben:

zero emission mobility / duurzame mobiliteit

Waar komt in de toekomst de energie vandaag als je het gaspedaal indrukt? de wereld van verkeer en vervoer maakt een transitie door naar zero emission en daarbij komen allerlei nieuwe mobilietitsoplossingen beschikbaar, zoals e-bikes, e-scooters, e-steps en bestelvoertuigen die kleiner zijn dan de huidige bestelbusjes. In mijn mobiliteitsprogamma’s waar ik moderator ben spreken we daar regelmatig over

Europa en energie

Hoewel energie in de toekomst veel decentraler en lokaler is dan nu, is het ook veel internationaler. Europees beleid, samenwerking over de grens gaat in grote mate onze toekomstige energie bepalen.

aftermovie semniar enery storage in Brussel – Waar de regio Oost-Nederland zich presenteerde aan Europa en op zoek ging naar partners voor hun plannen rons energie opslag in batterijen, waterstof en mobiliteit.
In opdracht van het Europees Parlement debatteerden Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD, Tweede Kamer) en Bas Eickhout (Groenlinks, Europees Parlement) onder leiding van Rogier Elshout met elkaar en met een bomvolle zaal over de vragen: `Wat is de rol van Noord-Nederland in Europa en de wereld?´, maar ook `Hoe verdelen we de lusten en de lasten eerlijk?´