over Rogier

Toen ik voor het eerst gevraagd werd een debat te presenteren had ik eindelijk mijn droombaan gevonden. Ik studeerde bestuurskunde omdat ik de wereld wil verbeteren. Maar ik bleek te creatief voor de wetenschap, te wars van autoriteit voor de ambtenarij en te weinig overtuigd van mijn eigen gelijk voor de politiek. Als debatleider zijn dat juist mijn talenten.

Bij het Nederlands Debat Instituut leerde ik dat debatleiden echt een vak is, en leerde ik de kneepjes van het vak: een systematische voorbereiding, een koffer vol concepten en een mouw vol technieken.

Nu mag ik me elke week als frisse buitenstaander in een totaal ander onderwerp verdiepen, het debat structureren en een creatief concept bedenken. En op het podium kan ik me uitleven met snelle verbanden, advocaat van de duivel en relativerende humor.

foto bij over Rogier2

“Rogier kan elke bijdrage in een paar woorden samenvatten en terugbrengen naar de kern.”Jacques ten Oever “Rogier zijn kracht is verbeelding: hij hielp ons verschillende concepten inbeelden Zo kozen we het juiste concept, veel leuker en doeltreffender dan wat we zelf bedacht hadden. En het werkte!.”Jonne Arnoldussen, gemeente Amsterdam “Congressen zijn lange verplichte nummers, met de borrel als enige lichtpunt. Tot Rogier liet zien dat het wel leuk kan zijn.”Milos Labovic, provincie Zeeland “Bij veel debatten presenteren mensen langs elkaar heen hun stokpaardjes. Boring…
Rogier heeft ons geholpen het debat heel concreet te maken. Zo werd het een levendige middag waarin mensen naar elkaar luisterden en hun mening nuanceerden.”Margreet Middelbeek, Belastingdienst

Daarnaast werk ik voor een kleine stichting in Oeganda om een hotel te realiseren waar jongeren een kans krijgen een vak te leren. Ik kom tot rust op de fiets en de trein en ben geboren en getogen in Rotterdam.

foto bij over Rogier

  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • Google Bookmarks