Aan wat voor raar onderzoek van Opstelten/Teeven heb ik nu mee gedaan?

"dag meneer. wil u meewerken aan een onderzoek van het inisterie van Veiligheid en Justitie?" In het begin is het grappig, zon dom meisje die geen idee heeft wat voor vargenz e van haar scherm voorleest. maar bij vraag 10 lag ik in een deuk. Wat een bizar onderzoek. "kunt u, op een schaal van 1-10, zeggen wat u van coffeeshops vindt." WTF? wat is dat voor vraag? Al in jaar 1 van mijn studie had ik nooit een voldoende gekregen voor een onderzoeksopzet met zon vraag. Maar dan wordt het eng. Elke dag spuwen Opstelten en Teeven een partij persberichten naar De Telegraaf met kloeke taal. Heb ik nou meegedaan aan een suggestief onderzoekje dat hen weer de held van veiligheid moet maken, met meer onzin beleid gebaseerd op onzin onderzoek? heb ik er nu aan meegwerkt dat de te tevreden roker (geen onruststoker) verder wordt gecriminaliseerd, en de politie daar mee bezig blijft ipv het vangen van echte boeven? Als betrokken burger toch maart een vraagje gesteld aan Ivo. benieuwd naar het antwoord....

“dag meneer. wil u meewerken aan een onderzoek van het inisterie van Veiligheid en Justitie?”

In het begin is het grappig, zon dom meisje die geen idee heeft wat voor vargenz e van haar scherm voorleest. maar bij vraag 10 lag ik in een deuk. Wat een bizar onderzoek. “kunt u, op een schaal van 1-10, zeggen wat u van coffeeshops vindt.” WTF? wat is dat voor vraag? Al in jaar 1 van mijn studie had ik nooit een voldoende gekregen voor een onderzoeksopzet met zon vraag.
Maar dan wordt het eng. Elke dag spuwen Opstelten en Teeven een partij persberichten naar De Telegraaf met kloeke taal. Heb ik nou meegedaan aan een suggestief onderzoekje dat hen weer de held van veiligheid moet maken, met meer onzin beleid gebaseerd op onzin onderzoek? heb ik er nu aan meegwerkt dat de te tevreden roker (geen onruststoker) verder wordt gecriminaliseerd, en de politie daar mee bezig blijft ipv het vangen van echte boeven?
Als betrokken burger toch maart een vraagje gesteld aan Ivo. benieuwd naar het antwoord….

De minister van veiligheid en justitie, dhr I. Opstelten,
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag

BETREFT: onderzoek veiligheidsbeleving in mijn buurt
Rotterdam 17-04-2012

Geachte heer Opstelten,

Vandaag werd ik gebeld met de vraag of ik mee wilde doen aan een onderzoek van uw wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over de veiligheidsbeleving in mijn buurt. Ten eerste vind ik de informatievoorziening rondom dit onderzoek wel erg mager. Graag krijg ik van u wat meer informatie hierover. Ten tweede heb ik de indruk dat de onderzoeksvragen zo slecht zijn geformuleerd, dat ik betwijfel of hier zinnige conclusies uit te trekken zijn. Ik ben erg benieuwd naar uw visie hier omtrent, want ik vind het zorgelijk dat de overheid dit soort rare dingen voorlegt aan burgers.

Ten eerste. Volgens de telefoniste zou ik een brief hebben ontvangen. Ik kan mij dit niet herinneren. Kunt u mij vertellen waar dit onderzoek over gaat, waarom en door wie hiertoe besloten is en waar het toe dient? Kunt u mij vertellen wanneer het onderzoek gereed is en wordt het rapport mij toegezonden?

Ten tweede. Het viel mij op dat de onderzoeksvragen nogal slecht waren geformuleerd. Ik ben erg benieuwd of u mij kunt vertellen wat met deze vragen beoogd wordt en op welke wijze men hier conclusies uit wil gaan trekken.

  • 1. Er was de vraag of ik mij de afgelopen 6 maanden weleens onveilig heb gevoeld in mijn woonomgeving en de vraag of ik de afgelopen 6 maanden weleens overlast heb ervaren in mijn woonomgeving. Maar natuurlijk! Al woon je in Bloemendaal, dan is de kans groot dat je weleens een niet al te veilig moment hebt. Het zou toch wel erg raar zijn als dat ene moment in uw onderzoek tot de conclusie moet leiden dat ik me onveilig voel in mijn buurt. En ja, ik erger me elke dag aan de grote hoeveelheid troep op straat. Maar mijn gemeente laat dit elke dag schoonmaken, dus er wordt al wat aan gedaan. Ik heb beide vragen dus maar met nee beantwoord: ik heb geen klachten oer de veiligheid en ook niet over overlast.
  • 2. Er werd mij gevraagd of ik – op een schaal van 1 tot 10 – mijn mening wild gegeven over coffeeshops. De telefoniste kon mij niet vertellen wat daar precies mee werd bedoeld. Ik vind het idee van coffeeshops geweldig. Dat is dus een 10. Maar ik vind wel dat er meer moeten komen, dat de achterdeur moet worden gereguleerd en de hele winkel het liefst zelfs gelegaliseerd, zodat ik niet langer bijdraag aan criminele organisaties en biologisch materiaal kan kopen. De huidige situatie is dus een 7. En ik heb grote problemen met kinderachtige beleidsvoornemens van uw regering om coffeeshops nabij scholen te sluiten en hier ledenclubs van te maken. Een 5 dus. En de service in de coffeeshops bij mij in de buurt laat veel te wensen over: fatsoenlijke koffie kun je er niet krijgen en de meeste medewerkers zijn te stoned om fatsoenlijke te bedienen. Een 4 dus. En de kwaliteit van wat ik er meekrijg schommelt tussen de 3 en de 9. Wat denkt u dus aan mijn antwoord op deze raag te kunnen afleiden? Om te voorkomen dat dit onderzoek gebruikt wordt voor meer restrictief beleid, heb ik maar een 9 gegeven.
  • 3. Er werd mij vervolgens gevraagd of ik de effecten op de gezondheid met en cijfer van 1 tot 10 wilde beoordelen. Nu denk ik niet dat er veel mensen zijn die geloven dat je jaren langer gaat leven door wietgebruik. Dus hoe dan ook een onvoldoende. Maar ja, vergeleken met alcohol is het dan weer en stuk minder schadelijk. Een 7 dus. En vergeleken met de andere middelen die in mijn straat verhandeld worden is het zelfs een 9. En ja, voor de geestelijke volksgezondheid is een avondje ontspannen op zijn tijd enorm aan te bevelen. Ik heb dus maar een 6 gegeven, maar die is volstrekt arbitrair.
  • Meneer Opstelten, ik stel deze vragen niet zomaar. U staat er, samen met uw staatssecretaris, om bekend graag ronkende persberichten uit te sturen over daadkrachtig beleid. Beleid dat meestal symboolwetgeving is, die ons land niet veiliger maakt. In tegendeel. In veel gevallen leidt uw beleid tot privacyschending, een lager veiligheidsgevoel en inefficiënte inzet van ons opsporingsapparaat. Bijvoorbeeld het sluiten van coffeeshops nabij scholen en het invoeren van de wietpas. Ik ben bang dat dit onderzoek, met zijn suggestieve en rare vragen, weleens de basis zou kunnen zijn voor voorstellen en persberichten die vertellen dat coffeeshops zorgen voor enorme onveiligheid en overlast en dat ze dus nodig tegengewerkt moeten worden.
    Meneer Opstelten, ik woon bij de Kruiskade in Rotterdam. Er zijn hier wel grotere problemen dan de hard werkende mensen van de Bellamy aan de overkant en hun klanten die er hun ontspanninkje halen. Problemen waar mijn gemeente – u was daar tot voor kort burgemeester – keihard aan werkt. Elke dag wordt mijn straat schoon gemaakt. Politie, stadstoezicht, jongerenwerk, de stadsmarinier, de middenstand en vele anderen werken elke dag keihard om onze straat veilig te houden. Niet via luchtballonnen in De Telegraaf of onderzoekjes waarvan ik in het eerste jaar van mijn studie een zware onvoldoende voor de opzet zou hebben gekregen, maar gewoon poten in de klei. Ik hecht dus veel waarde aan uw antwoord. Ten eerste omdat ik van mijn overheid gedegen onderzoek verwacht. Maar ook omdat ik graag geïnformeerd wordt over waar ik aan meewerk, en er graag voor waak dat dit ten dienste van beleid is waar ik mij totaal niet in kan vinden.

    Hoogachtend,
    Rogier Elshout