Handleiding organiseren van een debat

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heb ik in opdracht van Probiblio debatten geleid in verschillende bibliotheken. Hierbij hebben we een handleiding ‘hoe organiseer ik een debat’ geschreven. Hierin staat een stappenplan voor het opzetten van een debat en een hoop nuttige tips over de organisatie van een debat: waar begin je, wanneer betrek je je debatleider en hoe zorg je dat de zaal vol zit? De belangrijkste tips zijn: bezint eer ge begint en werk vanuit een goed idee wat je wil bereiken. En begin vroeg.

Begin met het maken van de uitnodiging.

Zo begin je met denken vanuit de bezoeker.

Voor mij was het heel leuk om deze debathandleiding te maken: het laat je weer eens nadenken over het vak van debatleider. Wil je ook een debat organiseren? Dan is de handleiding een leuk hulpmiddel. Vanwege de copyright kan ik het niet zomaar online zetten, maar stuur me een mailtje en ik stuur het je toe (en nee, je komt daarmee niet op een mailinglijst en je krijgt geen reclame van me).

handleiding probiblio

zie ook mijn videos met eventtips:
http://www.rogierelshout.eu/posts/vlog-wat-is-de-beste-zaalopstelling-voor-een-congres-of-debat/

http://www.rogierelshout.eu/posts/vlog-event-marketing-zorg-vol-een-volle-zaal-protip/

Handleiding
DEBATTEN ORGANISEREN
IN DE BIBLIOTHEEK


Deze handleiding is in opdracht van c.q. in samenwerking met ProBiblio ontwikkelt door Rogier Elshout. We doen daarmee een handreiking; pak die handschoen op! Deze handreiking is overigens geen ultieme waarheid en pretendeert niet allesomvattend te zijn. In de geest van het organiseren van
debat is het ‘slechts’ een bepaalde bijdrage om de debatcultuur in je eigen Bibliotheek een plek te geven. Maar waarbij het wél gaat om kwaliteitsdebatten!

© Rogier Elshout dagvoorzitter, presentator en debatleider
www.rogierelshout.eu / rogier@rogierelshout.eu / 06-24 76 89 48

IT STARTS WITH WHY
It starts with why is de filosofie van Simon Sinek,
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action
Waarom wil je als Bibliotheek debatten organiseren? Wat wil je er mee bereiken? Wie wil je bereiken?
En waarom? En vooral: in welke behoefte voorzie je? En stel je dan de vraag: wat moet er de dag na
het debat anders zijn dan de dag er voor?
Bedenk daar na de HOW: wat moet er in een event zitten om die doelen te halen.
Denk pas daarna over de WHAT: wie nodig je uit, wanneer is het en alle praktische zaken.
3.1 Waarom zou je het willen als Bibliotheek
Je debat moet voorzien in een behoefte. In elk geval van de Bibliotheek. En vanzelfsprekend ook van
het publiek; anders komt er niemand.
3.1.1.
Startpunt
Bibliotheek Bezoekers Gemeenschap Algemeen nut
Als Bibliotheek heb je
bepaalde doelen die
met een bijeenkomst
kunnen worden
vervuld. Bezoekers van de
Bibliotheek hebben
behoefte aan de
bijeenkomst. In of vanuit de stad/
dorp waar je opereert
is er behoefte. Er is een algemeen
maatschappelijke
behoefte waar een
debat in kan voorzien.
3.1.2.
Doelstellingen bibliotheken
Bibliotheken dienen tegenwoordig conform de bibliotheekwet Wsob ook activiteiten te organiseren op
het gebied van Ontmoeting & Debat. Sterker nog: het is een kerntaak vanuit de overheid, waarop
dient te worden geacteerd en de Bibliotheek wordt afgerekend.
In de wet staat het als volgt geformuleerd:
Een voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening omvat in ieder geval de volgende
functies, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke
kansen van het algemene publiek:
a. ter beschikking stellen van kennis en informatie;
b. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
c. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
d. organiseren van ontmoeting en debat; en
e. laten kennis maken met kunst en cultuur.
De aandacht voor Ontmoeting & Debat lijkt vanuit de wet gecoverd, de kwaliteit van debatten moet
echter nog gewaarborgd worden, iets wat lastiger in een wet is vast te leggen. Vanuit de functie van
Ontmoeting & Debat is ook relatief makkelijk de relatie te leggen naar de andere bibliotheekfuncties.
De nadruk op de kwaliteit van de debatten is nieuw; de herkenbaarheid zit in het laagdrempelige
contact en de communicatie met de burger.
Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 20187
3.1.3.
Behoefte publiek
Als het publiek – of beter: je precieze doelgroep – geen behoefte heeft aan het event, komt er
niemand en haal je dus je doel niet. Bedenk daarom al vroeg: waarom zou de doelgroep willen
komen? En wat houdt ze tegen (drempels). Kijk vervolgens of je iets kunt bedenken waarmee je zowel
je beoogde doelgroep aanspreekt als de doelstelling van de Bibliotheek behaalt.
Waak voor events voor ‘iedereen’, die slaan meestal niet aan. Het is belangrijk om je doelgroep goed
voor je te hebben of te werken vanuit persona’s.
Inhoud en vorm
Bij jongerendebatten zie je nog wel eens dat dit misgaat. Je wilt bijvoorbeeld jongeren naar je de
lezing over 18 e -eeuwse literatuur trekken, maar je voorziet al dat jongeren daar niet op af komen. Die
zijn natuurlijk wel te porren voor gratis eten en het optreden van de lokale rapper. Dus regel je dat
jongeren die naar je lezing komen daarna gratis eten krijgen en er een optreden is. Klinkt goed, maar
de inhoudelijke boodschap komt dan niet over. Dus let op: jongeren trappen daar niet altijd in. En als
ze er wel in trappen, zitten ze met tegenzin bij je lezing. Lok mensen dus niet met leuke dingen
rondom je event, maar zorg dat je event in de kern aantrekkelijk is, verpak het passend en misleid
niet (inhoud en vorm sluiten op elkaar aan). Misschien kun je een leuke workshop doen waar de
rapper met jongeren en ouderen raps maakt op basis van 18 e -eeuwse literatuur? En zorg dat de
lezing ook boeiend is. Of kies gewoon een ander onderwerp.
3.2 Waar begin je?
Een debatcultuur, lees: het opbouwen van vaardigheden met het organiseren van debatten, krijg je pas
in je organisatie wanneer je het vaker doet, experimenteert met verschillende vormen, het publiek op
diverse manieren betrekt, etc.
Dus gewoon beginnen en doen, doen, doen! Let wel: de directie moet er achter staan en ondersteunen
met woord en daad (lees: budget en uren). Beleg het in eerste instantie bij een ‘believer’, iemand die
dat ‘debat-dna’ al heeft, niet te beroerd is om af te wijken van gebaande paden en de overige collega’s
zoveel mogelijk meekrijgt in de ontwikkeling van een debatcultuur.

Enkele tips:

Beleg het intern bij een talentvolle programmaleider ‘debatten’.

Investeer in materialen en inrichting maak per debat budget vrij voor de uitvoering.

Begin er gewoon aan en doe het.

Next level debatorganisatie: leg de programmaraad/redactieraad bij vrijwilligers.

Neem je collega’s mee in deze cultuurverandering.
3.2.1
Test je idee door een opzet voor de uitnodiging
Als je een eerste idee hebt, begin dan niet met een uitgebreid projectplan (in beleidstaal), maar maak
dan eens een wervingstekstje voor je doelgroep om naar het debat te komen en check of je de
volgende vragen positief kunt beantwoorden:
Als ik de doelgroep was dan:
1.
snap ik waar deze avond over gaat.
2.
is het duidelijk wat ik er aan heb.
3.
zou ik komen.
Kun je op alle vragen volmondig ja antwoorden dan heb je een goed idee te pakken.
Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 20188
3.3 Algemene uitgangspunten
Stel een aantal uitgangspunten op waar elk event aan moet voldoen. Onze events zijn (bijvoorbeeld):

 1. Maximaal interactief
 2. Hebben altijd een verrassend onderdeel
 3. Duren nooit meer dan 105 minuten
 4. Vlot en in stevig tempo, nooit saai
 5. In de grote hal van de Bibliotheek
 6. Gratis
 7. Tijdens drukke tijden en uitnodigend voor mensen die langslopen om (even) aan te schuiven
 8. Professioneel: licht, geluid, beeld en opstelling zien er goed uit
 9. Worden minstens met een 8 beoordeeld door het publiek. We doen het goed of we doen het niet.
 10. Nooit in theateropstelling, altijd in een interactieve opstelling
 11. Altijd toegankelijk voor mensen die tot op zekere hoogte Nederlands spreken
  Natuurlijk kun je sommige uitganspunten laten verschillen voor verschillende doelgroepen/series.
  Bijvoorbeeld:
  • Onze lezingen door schrijvers op woensdag worden door tenminste 15 mensen (boekenwurmen
  (leden die >3 boeken per maand lenen) bezocht en zijn van hoog intellectueel en verdiepend
  niveau, de spreker houdt een monoloog van 45 minuten.
  • Onze ‘Timboektoe actueel’ debatten op zaterdag worden door ten minste 50 mensen en zijn
  toegankelijk, actueel en begrijpelijk voor iedereen, er zijn nooit monologen.
  3.4 Eenmalig of een serie
  Succes kost tijd. Mensen naar een eenmalig event lokken is moeilijk. Het wordt makkelijker als je
  series programmeert: een terugkerend format (politiek café met een vast stramien bijvoorbeeld drie
  politici, drie stellingen, muzikaal intermezzo, dichter, vaste presentator) op een regelmatige tijd (elke
  laatste zaterdag van de maand), met een rode draad in de programmering over actueel
  maatschappelijke onderwerpen.
  In het ideale geval hoef je het specifieke event niet eens meer uitgebreid te promoten, maar is voor
  50% van je publiek de naam van het event genoeg (sommige mensen kijken naar De Wereld Draait
  Door vanwege een bepaalde gast, maar de meeste mensen kijken omdat ze weten dat het elke avond
  om 19.00 is en elke keer weer een leuk programma is).
  Voordelen voor de Bibliotheek:
 12. Er is een kapstok voor de programmering
 13. Het format kan steeds verder aangescherpt worden
 14. Het publiek neemt na elk event verder toe
 15. Het wordt steeds makkelijker gasten te krijgen (“het politiek café? Ja dat ken ik wel, dat is
  altijd leuk”).
 16. Helpt je ook te beperken: te veel events is teveel werk en steeds lastiger vol te krijgen.
  Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
  Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 20189
  3.5 Voor iedereen, voor een doelgroep of op uitnodiging
  Sommige events zijn voor het grote publiek. Maar als je iedereen tevreden probeert te stellen, maak je
  niemand echt blij. Durf daarom ook je doelgroepen specifiek te benoemen.
  Je kunt er zelfs voor kiezen sommige events alleen voor genodigden te organiseren. Dat heeft als
  voordeel:
  1.
  Het heeft iets exclusiefs, genodigden zullen daardoor meer geneigd zijn te komen
  2.
  Het debat kan naar een hoger niveau getild worden
  Voor een openbare instelling als een Bibliotheek is dit wellicht geen voor de hand liggende keuze.
  Denk hier wel goed over na. Je kunt namelijk wel als debatpodium ‘je deuren openzetten’ voor
  klanten en organisaties die tegen betaling van je zaal en faciliteiten gebruik maken. Dat is geen
  probleem, maar wees daar open in en communiceer over de verschillende vormen die jouw debatten
  dan kunnen krijgen.
  3.6 Invulschema
  Titel event
  Aanleiding
  Thema
  Hoofdvraag
  Doelgroep(en)
  Doelen per doelgroep
  Wanneer is het event
  een succes
  Wanneer heeft het event
  gefaald
  Waarom zou de
  doelgroep komen /
  welke behoefte van de
  doelgroep vervult het
  Mogelijke werkvorm
  Zijn sprekers nodig?
  Mogelijke sprekers
  Mogelijke gespreksleider
  Wat is een goed
  moment voor de
  doelgroep + concept
  datum
  Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
  Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201810
  4
  CONCEPTONTWIKKELING
  Begin ruim van te voren met de organisatie van je event. Vooral het uitnodigen kost veel tijd, zorg er
  dus voor dat je op tijd een format hebt.
  4.1 Betrek als eerste je debatleider
  Vraag je een dagvoorzitter/presentator/debatleider? Betrek die als eerste, voor je sprekers vraagt of
  iets anders regelt. Kies een professionele debatleider die je kan helpen met het scherp stellen van je
  doelen en kan meedenken over het ideale format om die doelen te halen.
  Dat iemand veel van een onderwerp weet maakt iemand nog geen goede debatleider. Juist niet! Zo
  iemand gaat meepraten over de inhoud en dat gaat het gewone publiek al snel boven de pet. Een
  goede debatleider is de expert in de vorm, niet op de inhoud.
  De debatleider; betrek hem/haar erbij voordat het event helemaal is ingevuld.
  Debatleider Rogier Elshout legt uit wat het ideale moment is om de debatleider te vragen
  https://www.youtube.com/watch?v=FzkCn6N0lJs
  Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
  Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201811
  4.2 Ontwikkel een programma
  Bedenk samen met de debatleider een goed programma, dat voldoet aan je uitgangspunten.
  Maak je een serie? Maak dan aan het begin alvast zowel de verticale (welke onderdelen komen elke
  keer terug) als horizontale programmering (hoe vul je die onderdelen per event in).
  Bijvoorbeeld:
  Politiek café

Januari Februari Maart April Mei

Thema Het zwembad Hondenpoep Bijstand De brug Festivals
Presentator Meneer/mevrouw
X Meneer/mevrouw
X Meneer/mevrouw
X Meneer/mevrouw
X Meneer/mevrouw
X
Hoofdvraag Moet er een nieuw Moet de gemeente Moet de gemeente Moet de brug van
zwembad komen
de nieuwe
een tegenprestatie hout of van steen
of knappen we het poepzuiger kopen? invoeren?
worden?
oude op? Moeten er meer of
minder festivals in
Timboektoe?
Deskundige Badmeester Prof Henk van
Vliet, poepoloog Iemand van de
SER Een ingenieur ?
Politicus A Janssen van partij
A (voor nieuw) Linszen van partij
C (voor) Bouhari partij A
(voor) Bleker partij D
(hout) Helmers partij E
(meer)
Politicus B Peters van partij B
(voor opknappen) Bleker van partij D
(tegen) Gerven partij D
(tegen) Nieuwe partij A
(steen) Iemand van partij
C (tegen)
Muzikaal
intermezzo Zanger Rinus Zanger Rinus Zanger Rinus Zanger Rinus Zanger Rinus
Buurtreportage/ de Bij ingang
babbelbox
zwembad Bij de uitlaatplek Bij de voedselbank Bij de brug Omwoners en
bezoekers bij een
festival
Speciale
doelgroep Hondenbezitters,
ouders van
kinderen, scholen Mensen in de
bijstand Jongeren,
bejaarden
Zwemmers,
bewoners buurt Y
Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 2018
Forenzen12
5
WERKVORMEN
Denk tijdig na over de werkvormen die je gaat inzetten. Kies een werkvorm die past bij de gestelde
doelstelling en uitgangspunten. Wij benoemen van een aantal werkvormen de geschiktheid en geven
een aantal valkuilen en oplossingen aan. Bespreek je idee met je debatleider zodat hij/zij je kan
adviseren over de beste werkvorm.
5.1 Lezing
5.2 Interview
Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201813
5.3 Debat
5.4 Debat met experts (panel)
Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201814
5.5 Debat tussen verschillende partijen (verkiezingsdebat)
Een interessant boek over een goed verkiezingsdebat is: Een feest van de democratie
https://www.bol.com/nl/p/een-feest-van-de-democratie/9200000006227442/
5.6 Talkshow
Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201815
5.7 Dialoog
5.8 Festival/markt
Hoeveel spreektijd geef je iemand en welke vorm kies je? Dat hangt
af van de spreker
http://blog.sprekershuys.nl/hoe-lang-iemand-leuk-om-naar-te-
luisteren/
Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201816
6
RANDPROGRAMMERING
6.1 Buzz vooraf
Zorg dat je het gesprek al voor het event op gang hebt gebracht. Creëer een buzz. Zo heb je al
inhoud, en trek je meer publiek. Bijvoorbeeld:
1.
Publiceer een interview met een spreker
2.
Organiseer een foto/film/essay/knutselwedstrijd
3.
Zet de babbelbox/klaagmuur/suggestiedoos/stellingen-emmer neer in de Bibliotheek
Hang in de dagen voor het debat posters met
stellingen op. Laat het publiek daar op stemmen:
– met rode/groene stickers
– met een digitaal systeem
– met balletjes in een bakje
Voordelen:
– mooie promo
– je weet precies welke stellingen controversieel zijn
en welke niet. Die kies je uit voor het debat
6.2 Intermezzo
Muziek, een dichter, en kunstenaar… kunst en cultuur hoort bij de Bibliotheek en maakt je debat
leuker. Maar let op: de artiest(en) moet(en) wel echt goed zijn. Anders heeft dit een negatieve
weerslag op je event.
And now for something completely different… Een intermezzo kan ook inhoudelijk zijn. Nodig een
inspirerende spreker uit over iets totaal anders.
6.3 En we gaan nog niet naar huis
Wat is er te doen na het debat? Een borrel, een kennismakingsspel of een meet and greet met de
spreker(s)?
6.4 Interactiesoftware
Maak gebruik van software om het publiek te betrekken. Er zijn verschillende systemen, elk met hun
voor- en nadelen. Mocht je geen systeem gebruiken, zorg dan in elk geval voor rood/groene
stemkaarten.
Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201817
7
DE INHOUD
7.1 Afgebakend thema, heldere hoofdvraag
Zorg dat het thema goed is afgebakend en de hoofdvraag helder is. Wees niet bang het klein te
houden: mensen gaan er toch wel van alles en nog wat bij halen.
7.2 Stellingen
Goede stellingen zijn de basis van een goed debat. Gebruik hiervoor de ‘handleiding goede stellingen’.
De belangrijkste voorwaarden:
1) Controversieel: de helft van de zaal hartstochtelijk voor, de andere helft mordicus tegen.
2) Bevat ‘moeten’: stellingen moeten consequenties hebben: wat gaan we doen? Liever stellingen
met het woord moeten er in (we moeten bananen kopen) dan vage ‘is het zo dat’ stellingen
(bananen zijn lekker).
3) Liever een casus dan een principe: Liever een casus (de bijstand moet €150 lager) dan een
principe (de verzorgingsstaat moet versoberd worden). Anders praat iedereen langs elkaar heen
en gaat het nergens over.
Besteedt niet teveel tijd aan het formuleren van stellingen: stuur de debatleider ‘work in progress’: je
eerste ideeën. En vooral: stuur de debatleider de dilemma’s waar je het over willen hebben. Daar gaat
het om, de precieze formulering komt daarna wel.
7.2.1
Dilemma of multilemma
Behalve een binaire stelling (eens/oneens) kunnen we ook meerdere opties bevragen. Mensen kiezen
dan (met het stemsysteem) uit meerdere opties één optie, geven verschillende opties een cijfer of
maken een ranking van meerdere opties.
De verschillende opties moeten het liefst zo concreet mogelijk zijn, maar wel echt fundamenteel
verschillen. Ze zijn dus een voorbeeld van een principe.
Stelling
Multilemma
Voorbeeld Leerlingen die hun huiswerk niet
gemaakt hebben, moeten
nablijven.
Wat doen we met leerlingen die hun huiswerk
niet maken?

 1. Nablijven (straf)
 2. Corvee (nuttige straf)
 3. Een essay maken (introspectie)
 4. Gesprek met ouders (pedagogisch
  ingrijpen)
 5. Niks, eigen verantwoordelijkheid
  Voordeel Dwingt het gesprek te focussen op Laat het debat verbreden, maar kan ook laten
  de fundamentele tegenstelling:
  uitwaaien:
 6. Duidelijk,
 7. Biedt meer ruimte voor nuance
 8. Het is absoluut en je moet
 9. Biedt meer ruimte voor alternatieven
  echt kiezen
 10. We kunnen de stemming
  in de zaal meten (en evt.
  beslissen)
  Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
  Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201818
  8
  UITNODIGINGEN, PROMOTIE EN REGISTRATIE
  8.1 Promotie = 80% van het werk
  Het zorgen voor een volle zaal is minstens zo veel werk als alle andere dingen bij elkaar. Of misschien
  wel 80% van het werk. Het is zonde van je investering als je een mooi evenement organiseert en
  vervolgens met een lege zaal zit, of met niet de juiste mensen. Maak dus een goed promotieplan.
  8.2 Uitnodigingen
  “Geachte heer/mevrouw,
  Het doet ons een groot genoegen u te mogen uitnodigen voor een event waarvan het volstrekt
  onduidelijk is waarom u er bij zou willen zijn, en dat nu al stoffig klinkt. De datum zit ergens in dit
  schrijven omfloerst verstopt. Er is een inlooptijd en een begintijd en een eindtijd van de borrel. Om u
  aan te melden, stuur dan een mail naar aanmeldenevent@naamvanonzeorganisatie met daarin uw
  aanhef, naam, organisatie, dieetwensen, kleur ogen van uw hond en nog veel meer irrelevante
  informatie”
  Nog elke dag worden er vreselijke uitnodigingen verstuurd. Dus let op:
 11. What’s in it for them > geef voldoende motivatie aan je doelgroep om te komen
  De Bibliotheek heeft een doel met de bijeenkomst. Misschien dat dat ook de reden is waarom
  mensen komen. Maar grote kans van niet. Denk daarom goed na: ‘What’s in it for them’: welke
  behoefte van je doelgroep bevredig je?
 12. Actief taalgebruik
 13. Actieve taal i.p.v. passief
 14. Gebiedende wijs
 15. Kort
 16. Geen overbodige plichtplegingen
 17. Concreet
  Wees zo concreet mogelijk over wat er gaat gebeuren. Mensen zijn eerder geneigd te komen
  als ze precies weten wanneer er wat gaat gebeuren. Vermeld dus het programma en zet erbij
  wat er van het publiek wordt verwacht.
 18. Timing
  Zorg dat de uitnodigingen op tijd worden uitgestuurd: stuur zo snel mogelijk een save the date,
  en een reminder als sprekers en programma bekend zijn.
 19. Multimediaal
  Én een fysiek kaartje én facebook én Twitter én nabellen. Persoonlijk contact kost meer tijd,
  maar is het meest effectief.
 20. Grote/opvallende aanmeldknop → call to action
  Alles in de mail moet leiden naar: registratie
  Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
  Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201819
  Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
  Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201820
  8.3 Wel of niet vragen om te registreren
  Idealiter geef je wel de mogelijkheid om aan het publiek zich heel eenvoudig aan te melden, maar stel
  het niet verplicht.
  8.4 Reminden
  Vergeet niet mensen een reminder te sturen. Stuur gerust 2x een reminder naar mensen die nog niet
  zijn aangemeld. Maar stuur ook mensen die wel zijn aangemeld een week voor het event ook nog een
  mail met praktische info en een lokkertje. Zeker bij gratis events is de no-show enorm (>30%) (er
  komen zelden mensen die zich niet hebben opgegeven). Zo zorg je dat mensen het niet vergeten.
  Post de dagen voorafgaand aan het event af en toe wat op Facebook. Want mensen vergeten snel.
  Wat
  Save the date
  Wanneer 12 – 4 wkn vooraf
  Uitnodiging
  Reminder
  Last minute
  6-4 wkn
  Voor wie Mensen met drukke Publiek, pers, doelgroepen,
  agenda’s die dit
  netwerk
  belangrijk vinden Publiek,
  Pers,
  pers,
  doelgroepen,
  doelgroepen, netwerk
  netwerk
  Met wat Kopie van
  Mensen met
  bijzondere interesse
  in het debat of het
  onderwerp wil je al
  vroeg hun agenda
  laten blokken.
  Ook al heb je nog
  geen sprekers,
  programma of
  precieze invulling:
  stuur een
  aankondiging.
  Laatste
  info
  Zorg dat je een hele
  concrete uitnodiging kunt
  sturen: als mensen dit zien
  moeten ze precies weten
  hoe het event er uit gaat
  zien.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  Mensen
  die zich
  hebben
  opgegeven
  wat
  wanneer
  waar
  sprekers
  onderwerpen/vragen
  Bijv: je doet een
  debat over wonen.
  Stuur vroeg een
  save the date uit
  naar
  woningcorporaties,
  beleidsmedewerkers
  wonen, de
  woonbond en
  raadsleden van de
  commissie wonen.
  Medium
  Email
  E-mail
  Facebook event
  Brief
  Social media
  Posters/flyers
  Expositie
  Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
  Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 2018
  E-mail
  Facebook
  (event)
  Social media
  E-mail
  E-mail
  Facebook
  Facebook
  (event)
  (event)
  Social media21
  Leer van festivals
  De concurrentie bij popfestivals is moordend en bezoekers stellen het kopen van kaartjes lang uit.
  Daarom maken ze hun ‘line-up’ in stapjes bekend. Zo hebben ze regelmatig een ‘nieuwtje’ en dus een
  excuus om iets in hun Facebook event te posten. In de laatste 2 weken voor het festival posten ze
  dagelijks een nieuwtje, foto’s van de voorbereiding, het weerbericht of gewoon ‘wij hebben er zin in,
  jullie ook?’. En natuurlijk regelmatig ‘bijna uitverkocht, wees snel’.
  Bij concerten zijn er de laatste dag soms meerdere berichten. Want ze weten: mensen beslissen vaak
  last minute, en veel mensen willen een kaartje kopen, maar zijn dat 2 minuten later al weer vergeten.
  8.5 Gebruik maillijsten en registratie software
  8.5.1
  Mailinglijsten
  Stuur de mail niet vanuit outlook, maar gebruik een mailing-programma zoals bijvoorbeeld Mailchimp.
 21. Zo kun je eenvoudig mails met mooie layout maken die zich aanpassen aan mobieltjes
 22. Je ziet precies hoeveel mensen de mail hebben gekregen, geopend en doorgeklikt.
 23. Mensen kunnen zich uitschrijven (en/of inschrijven), en aangemelde mensen kun je markeren. Zo
  zorg je ervoor dat mensen die al zijn geregistreerd niet een reminder krijgen, maar een mail met
  ‘leuk dat je volgende week er bij bent’
  8.5.2
  Automatiseer de registratie
  Maak het de gasten en jezelf makkelijk door de aanmeldingen te automatiseren.
 24. Als het proces te moeilijk is, haken mensen af. Als mensen mails moeten sturen: veel te
  ingewikkeld.
 25. Door het te automatiseren bent u geen tijd kwijt met het bijhouden van de gastenlijst en kunt
  vervolgmails makkelijk sturen.
 26. Het ziet er professioneel uit.
  Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
  Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201822
  8.6 Spreek netwerken aan
  Elke debatevent is een mogelijkheid om je netwerk en/of relaties te vergroten. Probeer deze contacten
  goed bij te houden. Durf ook het netwerk achter je netwerk aan te boren: stel de vraag (ook aan de
  debatgasten) om hun achterban mee te nemen, om het pleidooi kracht bij te zetten.
  Wanneer debatten ontstaan vanuit samenwerkingsvormen met andere organisaties, is het makkelijker
  om het netwerk te vergroten en dat zal dus ook de opkomst voor je debat bevorderen. En let op: elke
  bibliotheekmedewerker, en zeker de extern gerichte collega’s, hebben een netwerk en kunnen dit
  aanspreken ten faveure van het debat. Vraag hen daar gewoon naar!
  8.7 Levende reclame in de Bibliotheek
  Maak gebruik van de vloer en de bezoekers en alle kanalen van de Bibliotheek. Je kunt posters
  ophangen, flyers neerleggen, borden plaatsen waar het publiek zijn mening op kan geven. Zet je
  eigen personeel in om bezoekers te wijzen op het event en gebruik je eigen kanalen (social media,
  nieuwsbrieven, etc.).
  Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
  Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201823
  9
  PERS
  De pers is, afhankelijk van het type debat en de doelstellingen die moeten worden bereikt, een
  noodzakelijkheid, als is het alleen maar voor de centrale debatgasten. Nodig breed uit, mits het je
  boodschap en (debat)activiteit ondersteunt.
  Geef de debatleider ook mee dat hij/zij kan pogen om ‘morgen in de krant te staan’. Het zal niet altijd
  gebeuren, maar wanneer je niet deze sturing meegeeft zal het ook echt nooit gebeuren. Dit nieuws
  kun je natuurlijk ook zelf maken via je eigen bibliotheekkanalen en/of een persbericht direct ná het
  debat (op dezelfde dag).
  Journalisten gaan overigens vaak anoniem onder het publiek zitten. Aan jou de taak om contact te
  leggen en het verhaal positief te beïnvloeden. Dat mag namelijk best! Zeg ook tegen de debatleider
  dat er pers in de zaal zit. Laat de journalist ook vrij om na het debat nog even apart te praten met de
  centrale gasten; je kunt dat contact stimuleren – als debatorganisatie ben je er om de professionals,
  ook journalisten, hun werk te laten doen.
  Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
  Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201824
  10 PRODUCTIE
  10.1 Organiseer jezelf
  Doe de dingen waar je goed in bent en huur het in wanneer het kan. Investeer in die dingen en
  materialen waarvan de kosten vaker terugkomen. Bespaar niet op geluid: een debat zonder goede
  geluidstechniek is funest voor je activiteit! We zijn daar zo stellig in: als het geluid niet goed is en ‘het
  geluid de zaal niet aankan’ kun je net zo goed het debat niet organiseren. Laat ook niet een
  debatleider en/of debatgast vertellen om het debat zonder geluidversterking te continueren: dat is het
  begin van het beknibbelen aan de kwaliteit van het debat. Laat het niet gebeuren, er is geen discussie
  over mogelijk.
  Wanneer het door lage opkomst in klein verband kan, dan zou je het kunnen overwegen. Maar
  doordat je geluid maakt, worden passanten verleid om mee luisteren en mee te doen.
  Lichttechniek is optioneel: het is een mooie aanvulling en verbetering, maar – wellicht ook gezien de
  extra kosten – niet de meest noodzakelijke.
  10.2 Draaiboek
  Maak een simpel draaiboek voor het evenement en een projectplanning voor het geheel inclusief
  voorbereiding en nazorg. Zorg dat hierin alle informatie bij elkaar staat (wie wanneer wat doet, en wat
  er moet gebeuren). Maar houd het kort. En houd de voortgang bij (plan dat ook in).
  10.3 Sprekers uitnodigen en briefen
  Laat twee weken van tevoren de sprekers duidelijk weten wat van ze verwacht wordt. Hoeveel tijd
  hebben ze, worden ze geïnterviewd, wat zijn de stellingen en zijn ze bij voor of tegen ingedeeld.
  De vraag is niet wat de spreker wil, de vraag is wat jij wil. Wees directief: zij zijn er om je publiek te
  vermaken.
  “Sprekers zijn clowns’.
  In deze column chargeert Rogier Elshout nogal, maar zijn boodschap is duidelijk: sprekers zijn er om
  je publiek te plezieren, niet andersom.
  @Rogier waar is de link naar de column
  10.4 Techniek
  Bedenk op tijd welke techniek je allemaal nodig hebt. Heb je dat in huis of moet je techniek inhuren?
  Als je met een vaste leverancier werkt, weet je wat je aan diegene hebt en kun speciale tarieven
  afspreken. Dan ben je er waarschijnlijk minder tijd aan kwijt.
  Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
  Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201825
  11 PRAKTISCHE ZAKEN
  11.1 Zaalopstelling: interactief en toegankelijk
  Een debat in een theateropstelling werkt minder goed. Zorg idealiter altijd voor een opstelling waarbij
 27. Sprekers tussen het publiek staan
 28. Het publiek elkaar kan aankijken
  Op die manier heb je een setting waarin de meeste interactie wordt bewerkstelligd.
  Andere tips:
 29. Laat de sprekers bij voorkeur staan.
 30. Zitten ze toch, dan NOOIT achter een tafel! Dat ziet er passief uit (sprekers gaan
  achteroverleunen) en er is een fysieke barrière met het publiek. Daarnaast is het niet meer van
  deze tijd en past het niet bij de toegankelijke eigentijdse Bibliotheek van nu.
 31. Zet sprekers nooit op een kruk. Dat kan ongemakkelijk zijn voor oudere mensen en vrouwen met
  een jurk/rok en eigenlijk komt niemand goed over op een kruk.
 32. Gebruik geen hoge statafels voor
  sprekers. Daar verdwijnen ze achter,
  zeker kleinere sprekers. Geef ze liever
  een laag tafeltje.
 33. Zet 35% minder stoelen klaar dan
  aanmeldingen, en houdt een stapel
  achter de hand. Er is altijd no-show. En
  liever dat je kort voor tijd extra stoelen
  moet neer zetten, dan lege stoelen. Zet
  pas extra stoelen neer als de voorste
  rijen helemaal vol zijn.
 34. Dirigeer mensen naar voren. Het is
  belangrijk dat vooral de voorste stoelen
  bezet zijn, ook in verband met foto’s en
  video-opnamen. Wees hierin sturend, mensen gaan van nature achterin zitten. Om die reden is
  het dus ook al belangrijk dat je in het begin te weinig stoelen neer zet, of de achterste rijen met
  een lint afzet.
 35. Zet achter de stoelen ook statafels neer, zo lok je passanten.
  11.2 Geluid
  Zorg voor goed geluid
 36. Als het slecht te verstaan is, haken mensen af en dat heeft weerslag op het hele bijeenkomst. Ga
  voor kwaliteit.
  Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
  Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201826
 37. Zorg voor speld- of headset microfoons. Zo zijn je sprekers handsfree. Of geef ze tenminste een
  draadloze microfoon. Door een microfoon aan een draad, en al helemaal door een vaste
  microfoon, worden mensen statisch.
 38. Schaf een catchbox (gooimicrofoon) aan
  11.3 Licht
 39. Zorg dat de verlichting in de zaal goed is en de sprekers/debaters goed te zien zijn.
 40. Met een klein beetje theaterverlichting ziet het er meteen veel professioneler uit.
  11.4 Scherm
 41. Stel jezelf de vraag of je een scherm echt nodig hebt? Zo ja:
  • Voorkom een beamer op een tafeltje. Hang deze aan het plafond of beschijn van achter.
  • Voorkom dat sprekers voor de beamer staan. Zet de schermen aan de zijkant of beschijn
  van achter.
 42. Voor de presentatoren is het prettig als de powerpoint voor hen goed zichtbaar is. Dus zorg ervoor
  dat ze voor zich op de vloer een monitor hebben, zodat ze niet de hele tijd met hun rug naar het
  publiek staan.
  11.5 Mooi decor
 43. Heb je vaste items (zeepkist, tafel)?
 44. Liever geen rolbanners. Die zien er goedkoop uit.
 45. Hoe zie je dat je in de Bibliotheek bent? In plaats van een banner met het woord Bibliotheek er op,
  kun je ook zorgen dat je op elke foto een boekenkast ziet omdat je midden in de bibliotheek staat.
  Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
  Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201827
  11.6 Interactiesysteem
  Door middel van een digitaal interactiesysteem kunnen mensen via hun smartphone stemmen, vragen
  beantwoorden (multiple choice of open), vragen stellen en nog veel meer.
  Voordelen:
  • Het ziet er modern uit.
  • Het is laagdrempelig; ook verlegen mensen worden zo gehoord.
  • Het is eerlijk: je hoort de mening van iedereen en niet alleen van de hardste schreeuwers.
  • Het bespaart tijd: in korte tijd kun je de mening van de hele zaal horen of veel reacties krijgen.
  • Hoger leerrendement: als mensen ergens over hebben moeten nadenken, onthouden ze meer.
  • Leukere vragen: in plaats van iemand het woord geven en maar hopen dat die een vraag stelt die
  iedereen boeit, kun je uit alle inzendingen de leukste reacties of vragen halen. Bij sommige
  systemen kan het publiek zelfs elkaars vragen omhoog en omlaag stemmen.
  Benodigd:
 46. Supersnel internet met veel toegangspunten.
  • Er moet voldoende internettoegang zijn voor iedereen. In veel zalen is de 3G/4G toegang niet
  voldoende en de meeste tablets werken alleen op wifi. Dat betekent dus: uw wifi router moet
  minstens net zoveel IP-adressen tegelijkertijd kunnen uitgeven als er mensen in de zaal zitten. En
  het liefst kort voor het evenement fris worden opgestart. Zijn deze termen abracadabra? Vraag het
  dan aan ICT. Haperend internet = haperend evenement.
  • Het liefst heeft u een netwerk zonder wachtwoord. In elk geval geen extra goed beveiligd netwerk
  met individuele wachtwoorden, certificaten ed. De gemiddelde digibeet is dan bij de borrel nog
  bezig met verbinding maken.
  • Er moet een bedrade aansluiting zijn voor de laptop (een internetkabel).
 47. Aansluiting op het scherm
  • Er moet geschakeld worden tussen de powerpoint/ achtergrond/ film en het uitslagenscherm. Dat
  kan met Alt-tab, maar is veel mooier met een VGA switch. Wederom abracadabra? Dan navragen
  bij een technicus.
 48. Zichtbare plek
  • De operator heeft een tafel nodig met stopcontacten, internet en wat ruimte. Hij/zij kan het beste
  werken als diegene met de technicus kan praten én het podium kan zien. Is de operator ook
  sidekick? Dan dient hij/zij ook zichtbaar te zijn vanuit de zaal.
  Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
  Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201828
  12 GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG
  Een event organiseren is veel werk en kost veel geld/menskracht. Met een kleine extra investering in
  audiovisueel materiaal, kun je het bereik enorm vergroten.
  12.1 Foto’s en/of film
  Regel een fotograaf en/of een filmmaker om het event vast te leggen. Denk goed na over wat je
  vervolgens met het materiaal wilt doen: is het voor intern gebruik, is het materiaal voor folders en
  verslagen of wordt het gebruikt voor het grote publiek?
  Denk vooraf goed na wat je op de foto of in je video’s wil. Zie deze tips:
  http://blog.sprekershuys.nl/handige-tips-van-rogier-elshout/
  Neem bijvoorbeeld dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=jTtRPwsTE0A. Een heel mooi
  verslag over het debat, niet van het debat. Dit is geschikt om aan sponsors/directeuren te laten zien
  dat het geld goed besteed is. Maar het geeft geen beeld van wat er in de Bibliotheek heeft
  plaatsgevonden, daardoor is het minder geschikt voor inwoners/geïnteresseerden.
  12.2 Live op de lokale omroep
  De lokale omroep heeft vaak de techniek om het event op te nemen en uit te zenden… en is vaak op
  zoek naar content. Maak een deal met hen! En stuur na afloop een verslag met een mooie foto naar
  de lokale krant: die zitten vaak ook om content verlegen.
  Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
  Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201829
  13 UITVOERING
  De grote dag is aangebroken. Hoe zorg je nu dat het goed gaat zonder in de stress te schieten?
  13.1 Sta op tijd klaar
  Zorg dat alles op tijd klaar staat. Zeg tegen de locatie dat de opstelling en techniek op een bepaalde
  tijd klaar moeten staan (ruim voor de aanvangstijd). Anders gaan technici uit van de aanvangstijd van
  het evenement en ben je te laat omdat de techniek niet op tijd klaar staat.
  13.2 Repeteren en testen
  Loop het hele programma door. Klopt de powerpoint presentatie, kloppen de aankondigingen, weet
  iedereen wat hij/zij moet doen?
  13.3 Broodje vooraf
  Regel vooraf een broodje voor de spreker en debatleider, zo kunnen ze vast even acclimatiseren. En
  zo voorkom je dat de sprekers de hele tijd hun mond vol borrelnootjes hebben.
  13.4 Muziek vooraf
  Muziek terwijl mensen binnenlopen. Geen liftmuziek. En niet te zacht. Het wordt een leuke
  middag/avond!
  13.5 Geen welkomstwoord door de directeur
  De directeur wil graag iedereen welkom heten om uit te leggen dat de Bibliotheek debat belangrijk
  vindt. Daar zit niemand op te wachten. Met je debat laat je zien dat de Bibliotheek het belangrijk vindt,
  dat is meer waard dan 1.000 woorden. Show, don’t tell.
  13.6 Geen cadeaus tijdens het debat
  Het is niet leuk om te moeten kijken hoe sprekers een cadeau krijgen. Wacht met het geven van je
  presentje tot de borrel. Dan heb je ook echt even de tijd om iemand echt te bedanken.
  Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
  Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201830
  14 COMMUNICATIE TIJDENS HET EVENT
  14.1 Livestream
  Leuk, maar er kijkt bijna niemand naar.
  14.2 Twitter, Facebook, Instagram
  Post wat over je event. Zorg wel dat deze posts interessant en relevant zijn en leiden tot interactie.
  Dit werkt minder goed Dit werkt goed
  Vlak voor het begin We gaan zo beginnen, spreker Y is
  er klaar voor We gaan zo beginnen. Wat wil jij
  vragen aan spreker Y?
  Tijdens Het is een interessant debat met
  meningen Partij A; “burgers boeien mij niet”.
  Wat vindt jij daarvan?
  Na Zo, dat was leuk Kijk hier de foto’s terug en tag
  jezelf.
  Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
  Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 201831
  15 NAZORG EN EVALUATIE
  Afhankelijk van je ambities kun je als Bibliotheek ná het debat de relaties dan wel de inhoud een
  vervolg geven.
  Een bedankje achteraf aan de centrale gasten, ook al hebben ze al een attentie van je ontvangen,
  wordt altijd erg gewaardeerd. En het kan helpen om ze de volgende keer weer te vragen.
  Mocht je de mailadressen van de bezoekers hebben geregistreerd is een bedankje en een extra
  contactmoment (eventueel een oproep voor feedback op de avond/middag) attent. Zorg er wel voor
  dat het voldoet aan de nieuwe AVG regels.
  Inhoudelijk kun je de opbrengst van het debat ook verder uitnutten. Dat kan middels persberichten
  richting de traditionele media, maar natuurlijk ook via je eigen kanalen zoals nieuwsbrieven en social
  media. Je kunt de inhoud en uitkomsten van het debat aan de verantwoordelijke politici doorgeven,
  zodat er daadwerkelijk ook iets met de uitkomsten worden gedaan.
  Een evaluatie van het debat kan voor verschillende doeleinden gedaan worden en op verschillende
  manieren uitgevoerd. In principe is evalueren altijd een goed idee, maar het kost natuurlijk tijd.
  Handleiding DEBATTEN ORGANISEREN IN DE BIBLIOTHEEK
  Rogier Elshout/ ProBiblio, Juni 2018
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • Google Bookmarks